Děkujeme za Vaši objednávku. Z důvodu dovolených budou všechny zásilky expedovány do 10 pracovních dní. Přejeme Vám krásné prázdniny a hlavně hodně sluníčka:-) Veronika

KAREL IV. OTEC VLASTI LIMITOVANÁ EDICE

Novinka Tip
1 999 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
1.8.2024

LIMITOVANÁ EDICE - Šestidílná historická sága je nejznámější a také nejobsáhlejší román o Karlu IV. Vychází v jedné knize s bohatým barevným obrazovým doprovodem a v exkluzivní grafické úpravě. Výjimečná románová kronika Ludmily Vaňkové dala Otci vlasti podobu člověka, který je nám blízký i dnes, kdy je podle mínění národa Karel IV. největší Čech. 

V LIMITOVANÉ EDICI společně s exkluzivním dárkem 3D soškou Karla IV.

240x320 mm

Vazba: Váz.
Počet stran: 752 stran
Datum vydání: 2016/2022

Detailní informace

Detailní popis produktu

Českého krále a římského císaře Karla Čtvrtého už jeho současníci nazvali Otec vlasti. Jeho vláda je obdobím velkého rozkvětu Čech, který se přenesl i na celou římskou říši a ostatní části Evropy. Přitom Karlův nástup na římský i český trůn byl mimořádně složitý. V bitvě u Crécy zahynul jeho otec Jan Lucemburský a Karel se musel dostat do Čech, které byly jádrem jeho moci, přes území svého úhlavního nepřítele Ludvíka Bavora. Po králi Janovi zdědil zadlužené království, obklíčené nepřáteli. Přesto se mu podařilo během krátké doby zajistit své zemi blahobyt, diplomaticky ji zabezpečit proti útokům zvenčí a Prahu učinit navždy srdcem Evropy. V polovině 14. století rostla gotická Praha přímo před očima. Katedrála na Pražském hradě, Pražská univerzita, Kamenný most, Nové Město s největším náměstím, kde se ve svaté dny tlačily zástupy poutníků. A nedaleko nové metropole vznikal velkolepý Karlštejn, osobní rezidence Karla IV., který se v roce 1355 vypravil na římskou jízdu do Itálie k císařské korunovaci a přivedl odtud řadu umělců a řemeslníků k zvelebení Pražského hradu i Karlštejna. Na všechno, co se tehdy odehrávalo v Evropě, měl Karel IV. nemalý vliv. Byla to hlavně stoletá válka mezi Francií a Anglií, boje v Itálii o Neapol a Akvilej, úsilí o navrácení papeže z Avignonu do Říma a ochrana míru v římské říši. Neméně zajímavý a složitý byl Karlův osobní život a jeho čtyři manželky, z nichž každá byla jiná, jsou klíčem k odpovědi, jaký byl jeho vztah k ženám. Karlovým životem procházejí stovky historických osobností, králové, papežové, vojevůdci, umělci, vzdělanci (například francouzský král Karel V., arcibiskup Arnošt z Pardubic, malíř Theodorik, básník Petrarca a především Cola di Rienzo, který spolu s Karlem prožívá dobu své slávy jako římský tribun). Jejich výjimečné osudy a životní příběhy nezůstaly u Karla bez odezvy. Díky svým vynikajícím vladařským schopnostem a vzdělanosti dokázal uskutečnit nejen sny svého otce Jana, ale i vlastní, vpravdě ušlechtilé královské záměry. V posledních letech svého panování se snažil předejít rozkolu v církvi i válkám světských panovníků a usiloval o sjednocení Evropy. Smrt ho v dvaašedesáti letech nepotkala sešlého věkem, ale nešťastnou náhodou na samém vrcholu úspěšného života.

To vše a mnohem víc vložila známá česká spisovatelka Ludmila Vaňková do svých románových příběhů, aby vytvořila historickou kroniku KAREL IV. Otec vlasti.  V době karolinského jubilea mají čtenáři možnost seznámit se v jejím díle podrobně a důvěrně s nejslavnějším českým panovníkem, který podle nedávné ankety je i největší Čech.

Spisovatelka historických románů, novinářka, překladatelka a redaktorka, věnovala se divadlu a divadelní kritice. Její literární dílo zahrnuje nyní již 35 románů, které stále znovu a znovu vycházejí. Stěžejní část tvoří královské románové ságy Přemyslovců a Lucemburků, ve kterých ožilo slavné údobí českých dějin 13.-14. století, kdy se království v srdci Evropy stalo jednou z nejvýznamnějších velmocí středověku.

Románová šíře, bohatství historie a dějů, vytvořených autorčinou fantazií i z nepatrných zmínek středověkých kronik, stovky postav s romanticky vzrušujícími příběhy i porozumění dávným lidským osudům, to vše nadchlo milovníky románové četby a její knihy se staly nejčtenější současnou českou historickou beletrií. Smysl pro odhalování tajemství a hledání neznámých světů inspirovaly Ludmilu Vaňkovou k napsání sci-fi románů s utopicko-fantastickými prvky, v nichž se výjimečně nedívá jen do minulosti, ale hlavně do budoucnosti.

Napsala román ze současnosti Domeček na Vesuvu, inspirovaný zkušenostmi, které nasbírala na dráze, když v době normalizace pracovala jako výhybkářka ve stanici Karlštejn. Přeložila autobiografický román Tajný život Salvadora Dalího.