Dobrý den, nepřehlédněte velké slevy až 75% !!! ✅

ČAS RŮŽÍ

499 Kč –40 %
ČAS RŮŽÍ
499 Kč –40 % 299 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
12.3.2024

Vrcholný čas růží v Českém království nastal za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. V širokém románovém vyprávění autorka poutavě zachytila dobrodružný život mnoha pánů pětilisté růže, jejich rytířské boje, velké lásky, rodinné sváry i odvážné činy, při kterých byli nablízku královskému trůnu.

Vazba: Váz.
Datum vydání: 2020

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vilém z Landštejna, pán stříbrné růže, patřil vedle Jindřicha z Lipé, Petra z Rožmberka a Viléma z Valdeka k nejmocnějším českým pánům na začátku vlády Lucemburků a byl u všech rozhodujících událostí, které určovaly osud Českého království. Jako nejmladší z těchto mocných pánů stal se věrnou oporou  Karla IV., zejména po prohrané bitvě u Kresčaku, ale také již dávno předtím, kdy zprostředkoval usmíření Karla s jeho otcem Janem Lucemburským. Vilém byl strážcem hvozdu na hranicích s Rakouskem, odkud si nebezpečnou cestou přes zrádné pralesní bažiny přivedl svoji první manželku, krásnou a vášnivou rusovlasou Elisabetu. Landštejn leží stranou až na hranici s Rakouskem, ale protože hrad střežil zemskou bránu, odkud vedla cesta do Čech i na Moravu, stříbrnou růži často zalévala krev bojů a válek s nepřáteli království. O to více si Vilém cenil míru, který mnohokrát sjednával, když jeho přátelé i protivníci  postupně odcházeli na věčnost v krvavých bitvách. Všechny rody pětilisté růže utrpěly strašnou ránu po říšské korunovaci Karla IV. , kam se jako doprovod pro zvýšení lesku ceremoniálu vypravili nadějní potomci nejmocnějších českých pánů a Jan Lucemburský je vzápětí zavedl do francouzské bitvy s Angličany, kde všichni našli zmar. Vilém ztratil své nejlepší přátele i proslaveného bratra Petra, Rožmberk syna Jindřicha, nejskvělejšího rytíře nové generace. Bylo však třeba rázně odrazit útoky Wittelsbachů, bojovalo se o Tyrolsko, Falc i Braniborsko, vyjednával se mír s rakouským sousedem a u toho všeho nemohl chybět Vilém z Landštejna. V té době se podruhé oženil s Eliškou z Dubé, která byla oblíbenou dvorní dámou královny Blanky, a on se stal nejvyšším purkrabím Českého království a zastupoval v zemi císaře Karla IV., když začal budovat novou Prahu, dvakrát větší a výstavnější i s novým kamenný mostem. Po letech bouřlivého kralování Jana Lucemburského zlepšil Landštejn správu země, ale to se ne vždy zamlouvalo jeho mladším příbuzným, kteří drželi královské zástavy. Především Vilémův synovec Jindřich z Hradce neměl rád jeho domluvy a raději sáhl po meči, než by trpělivě jednal o urovnání sporů. Tak začala válka růží proti stříbrné landštejnské. Vilém v ní nebyl poražen, ale nepovažoval se ani za vítěze, šlo mu o čest i rozumný smír mezi všemi Vítkovci a králem, který už nehodlal přihlížet, jak se páni svévolně přiživují  na korunním zboží. Jindřich z Hradce, Petr ze Šternberka a také mladí Rožmberkové se vyznamenali v bojích s Wittelsbachy i při Karlově korunovační cestě do Říma, k jejich mládí patřila rytířská odvaha, bujné lásky a ještě ničím nezkalené přátelství. Když se je uvážlivý a opatrný Vilém snažil varovat před nebezpečím a vyčítal jim lehkomyslnost, spíš je tím podráždil. Dali mu za pravdu, až když i na ně dopadly kruté rány osudu. To už ale stříbrnou růži natrvalo zastínila zlatá hradecká a červená rožmberská.

 

Spisovatelka historických románů, novinářka, překladatelka a redaktorka, věnovala se divadlu a divadelní kritice. Její literární dílo zahrnuje nyní již 35 románů, které stále znovu a znovu vycházejí. Stěžejní část tvoří královské románové ságy Přemyslovců a Lucemburků, ve kterých ožilo slavné údobí českých dějin 13.-14. století, kdy se království v srdci Evropy stalo jednou z nejvýznamnějších velmocí středověku.

Románová šíře, bohatství historie a dějů, vytvořených autorčinou fantazií i z nepatrných zmínek středověkých kronik, stovky postav s romanticky vzrušujícími příběhy i porozumění dávným lidským osudům, to vše nadchlo milovníky románové četby a její knihy se staly nejčtenější současnou českou historickou beletrií. Smysl pro odhalování tajemství a hledání neznámých světů inspirovaly Ludmilu Vaňkovou k napsání sci-fi románů s utopicko-fantastickými prvky, v nichž se výjimečně nedívá jen do minulosti, ale hlavně do budoucnosti.

Napsala román ze současnosti Domeček na Vesuvu, inspirovaný zkušenostmi, které nasbírala na dráze, když v době normalizace pracovala jako výhybkářka ve stanici Karlštejn. Přeložila autobiografický román Tajný život Salvadora Dalího.